DOBRODOŠLI NA WEB SITE STAR JELA DOO PRIJEPOLJE

Biomasa

Biomasa, najveći potencijal među obnovljivim izvorima energije ali je i dalje neiskorišćen. Svoju poslovnu politiku za naredni period baziraćemo upravo na proizvodnji biomase (SEČKE) koja će nam biti prioritetan zadatak.

Šta je biomasa?

Biomasa se smatra obnovljivim izvorom energije. Ona je obično sačinjena od biljne mase, uključujući proizvode, nusproizvode i ostatke te billjne mase. U biomasi nema štetnih ili opasnih materija koje se mogu naći u bojenom i na neki drugi način tretiranom drvetu u procesima drvoprerađivačke industrije.

Nemački dokument BIOMASS Ordinance on Generation of Electricity from Biomass  (Biomass Ordinance- Biomasse V) daje detaljan opis o tome šta se smatra biomasom.

Pod biomasom kao obnovljivim gorivom:

Podrazumevaju se

 • Biljke i delovi biljaka
 • Gorivo dobijeno od biljaka i delova biljaka čije su sve komponente i međuproizvodi proizvedeni od biomase
 • Otpadno drvo pri preradi drveta i u industriji drvenih materijala

Ne podrazumevaju se

 • Fosilna goriva
 • Treset
 • Gas iz deponija u zemljištu

U Srbiji postoji značajan potencijal obnovljivoh izvora energije u iznosu od više od tri miliona tona ekvivalentne nafte godišnje. Oko 80% ovog potencijala čini biomasa. Istovremeno, ukupna potrošnja fosilnih goriva je na nivou od 12 miliona tona ekvivalentne nafte. Kada bi se iskoristilo samo deset odsto potencijala biomase u iznosu od 2,6 miliona tona tona ekvivalentne nafte radi obezbeđivanja toplotnih energetskih usluga u sektoru domaćinstva, za šta se godišnje u Srbiji potroši oko 2,5 miliona ekvivalentne nafte, ušteda na račun smanjenog uvoza iznosila bi 60 miliona evra godišnje.

Primena biomase

 • Za grejanje stambenih, privrednih i poljoprivrednih objekata
 • ko-sagorevanje ili potpuna zamena mazuta i lož ulja
 • za proizvodnju biogasa
 • proizvodnja električne energije i toplotne energije
 • proizvodnja biogoriva za saobraćaj.

 

Procena o količini biomase za Srbiju

Pricenjeno je da je svake godine i Srbiji proizvedeno 12,5 miliona tona biomase a najveći deo se ne koristi na razuman i racionalan način. Energija koja bi se godišnje mogla dobiti koriščćenjem biomase u Srbiji procenjena je na 3,19 miliona tona ekvivalentne nafte. Od toga se 1,67 miliona tona odnosi na poljoprivredu a 1,52 miliona tona na šumsku biomasu.